Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

RAYON ƏHALİSİ HAQQINDA MƏLUMAT:

RAYON ƏHALİSİ HAQQINDA MƏLUMAT:
(01 yanvar 2020-ci il  tarixinə)                                                                                                                                                                 Yaranma tarixi:   -   08.08.1930
                                                                                                                                                                       
*Ərazisi: -1,60 min km2
                                                                                                                                                                   *Əhalinin sayı: -139,9  min nəfər
                                                                                                                                                                            (01 yanvar 2020-ci il)
                                                                                                                                                                 * Əhalinin sıxlığı: -1km2  87 nəfər

                                                                                                                                                                   Salyan rayonu  ilə Bakı şəhəri
                                                                                                                                                             arasında olan məsafə  - 126 km
                                                                                                                                                             
  *İnzibati ərazi vahidlərinin sayı:-20
                                                                                                                   *Şəhər – 1,  qəsəbə - 2,
                                                                                                                                                                     Kənd yaşayış məntəqələri – 48


    
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “2019-cu ildə Azərbaycan  Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında“ 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1040 nömrəli fərman imzalamışdır. Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında  517 nömrəli 16 dekabr 2016-cı il tarixli Qərar vermişdir.

Əhalinin yaşadığı yer və cins üzrə bölgüsü

(ilin əvvəlinə)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

113041

114144

115028

115781

116603

117592

118469

119415

120709

o cümlədən:

 

kişilər

55204

55837

56339

56798

57263

57870

58486

59019

59710

qadınlar

57837

58307

58689

58983

59340

59722

59983

60396

60999

Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

39362

39692

39903

40134

50005

50248

50339

50418

40765

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

18892

19029

19150

19297

24253

24392

24520

24550

19687

qadınlar

20470

20663

20753

20837

25752

25856

25819

25868

21078

Kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

73679

74452

75125

75647

66598

67344

68130

68997

79944

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

36312

36808

37189

37501

33010

33478

33966

34469

40023

qadınlar

37367

37644

37936

38146

33588

33866

34164

34528

39921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

2019

 

Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

121645

122925

124861

126512

128067

129808

131829

133734

135562

137093

138610

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

60208

60942

61980

62950

63789

64736

65831

66782

67673

68512

69318

qadınlar

61437

61983

62881

63562

64278

65072

65998

66952

67889

68581

69292

Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

40827

40951

41244

41436

41687

42018

42471

42927

43323

43606

43958

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

19713

19945

19964

20064

20169

20369

20604

20837

20997

21126

21301

qadınlar

21114

21341

21280

21372

21518

21649

21867

22090

22326

22480

22657

Kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

80818

81414

83617

85076

86380

87790

89358

90807

92239

93487

94652

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

40495

40838

42016

42886

43620

44367

45227

45945

46676

47386

48017

qadınlar

40323

40576

41601

42190

42760

43423

44131

44862

45563

46101

46635

 

 

 

 

 

 

 

2020

Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

139936

o cümlədən:

 

kişilər

70060

qadınlar

69876

Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

44275

o cümlədən:

 

kişilər

21473

qadınlar

22802

Kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

95661

o cümlədən:

 

kişilər

48587

qadınlar

47074

 

 

 

 

 

Əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin sonuna)

 

Hər iki cins

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

Cəmi – min nəfər

114,1

115,0

115,8

116,6

117,6

118,5

119,4

120,7

121,6

 

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-4

9,8

8,9

8,4

8,1

7,8

8,1

8,3

8,9

9,1

 

5-9

12,9

12,5

11,9

11,1

10,5

9,8

9,2

9

8,9

 

10-14

13,4

13,5

13,3

13,3

13,2

12,8

12,4

11,7

10,9

 

15-19

11,5

11,9

12,4

12,8

13,2

13,3

13,4

13,3

13,1

 

20-24

9,6

10

10,4

10,7

11,1

11,4

11,9

12,3

12,5

 

25-29

8,4

8,3

8,4

8,6

9

9,5

10

10,5

10,6

 

30-34

9,2

9

8,9

8,5

8,4

8,2

8,3

8,4

8,5

 

35-39

9,6

9,7

9,4

9,4

9,2

9

8,8

8,6

8,2

 

40-44

9,2

9,4

9,7

9,7

9,7

9,4

9,3

9,1

9,1

 

45-49

5,9

6,6

7,1

7,9

8,5

9

9,1

9,3

9,4

 

50-54

3,4

3,9

4,3

4,7

5,2

5,7

6,3

6,7

7,5

 

55-59

1,7

1,6

1,9

2,3

2,7

3,3

3,6

4,1

4,5

 

60-64

3,5

3,3

2,8

2,3

1,9

1,5

1,5

1,7

2,1

 

65-69

2,8

3

3,2

3,3

3,2

3,1

2,8

2,3

1,9

 

70-74

1,8

1,9

2

2,1

2,1

2,3

2,4

2,5

2,6

 

75-79

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

 

80-99

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

1

 

100 və yuxarı yaşda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Cəmi - minnəfər

122,9

124,9

126,5

128,1

129,8

131,8

133,7

135,6

137.1

138,6

 

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-4

9,5

10,5

11,3

11,9

12,6

13,2

13

12,9

12,7

12,3

 

5-9

8,8

8,8

8,8

8,9

9

9,5

10,5

11,3

11,9

12,6

 

10-14

10,3

9,7

9,2

9

8,9

8,7

8,7

8,8

8,9

9

 

15-19

13,1

12,8

12,4

11,7

10,9

10,2

9,7

9,2

9,0

8,9

 

20-24

12,9

13

13

13

13

12,9

12,6

12,3

11,6

10,9

 

25-29

10,8

11,1

11,5

11,9

12,2

12,6

12,8

12,9

13,0

13

 

30-34

8,8

9,2

9,6

10

10,3

10,7

11

11,4

11,8

12,2

 

35-39

8

8

8

8,1

8,4

8,7

9,1

9,5

9,9

10,3

 

40-44

8,9

8,9

8,6

8,5

8,2

8

7,9

7,9

8,0

8,3

 

45-49

9,4

9,2

9,2

9

8,9

8,8

8,8

8,6

8,4

8,1

 

50-54

8

8,7

8,9

9,2

9,2

9,2

9

9

8,8

8,8

 

55-59

4,9

5,4

6

6,4

7,2

7,7

8,3

8,6

8,9

9

 

60-64

2,5

3

3,4

3,8

4,2

4,6

5,1

5,6

6,1

6,7

 

65-69

1,6

1,3

1,3

1,5

1,9

2,2

2,7

3,1

3,5

3,8

 

70-74

2,6

2,5

2,3

2

1,6

1,4

1,1

1,1

1,3

1,6

 

75-79

1,6

1,6

1,8

1,9

2

2

1,9

1,8

1,6

1,2

 

80-99

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,9

 

100 və yuxarı yaşda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

  

 

2019

 

 

 

Cəmi – min nəfər

139,9

 

 

o cümlədən:

 

 

 

0-4

11,7

 

 

5-9

13,1

 

 

10-14

9,5

 

 

15-19

8,7

 

 

20-24

10,2

 

 

25-29

12,9

 

 

30-34

12,6

 

 

35-39

10,7

 

 

40-44

8,6

 

 

45-49

7,9

 

 

50-54

8,7

 

 

55-59

9,0

 

 

60-64

7,3

 

 

65-69

4,1

 

 

70-74

1,9

 

 

75-79

1,1

 

 

80-99

1,9

 

 

100 və yuxarı yaşda

 

 

 

 

 

Doğulanlar və ölənlər

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Doğulanların sayı - cəmi, nəfər

1700

1504

1373

1511

1695

2025

2051

2180

1870

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

908

791

758

802

916

1080

1067

1146

990

qızlar

792

713

615

709

779

945

984

1034

880

şəhər yerlərində

611

510

494

582

580

735

679

503

516

kənd yerlərində

1089

994

879

929

1115

1290

1372

1677

1354

Ölənlərin sayı - cəmi, nəfər

652

670

650

674

697

724

738

787

776

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

343

359

353

346

371

378

384

452

429

qadınlar

309

311

297

328

326

346

354

335

347

şəhər yerlərində

281

307

259

304

337

349

337

289

308

kənd yerlərində

371

363

391

370

360

375

401

498

468

1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı - cəmi, nəfər

18

18

13

13

13

23

19

21

22

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

8

13

8

8

8

13

10

12

13

qızlar

10

5

5

5

5

10

9

9

9

şəhər yerlərində

12

8

3

4

5

12

11

9

7

kəndyerlərində

6

10

10

9

8

11

8

12

15

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2018

 

Doğulanların sayı - cəmi, nəfər

2217

2748

2666

2501

2544

2776

2613

2554

2282

2240

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

1197

1463

1499

1323

1374

1482

1352

1336

1247

1213

qızlar

1020

1285

1167

1178

1170

1294

1261

1218

1035

1027

şəhər yerlərində

579

683

628

649

679

743

692

688

599

619

kənd yerlərində

1638

2065

2038

1852

1865

2033

1921

1866

1683

1621

Ölənlərin sayı - cəmi, nəfər

767

794

841

798

775

779

765

851

797

822

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

412

412

467

439

425

405

406

470

427

439

qadınlar

355

382

374

359

350

374

359

381

370

383

şəhər yerlərində

305

312

317

304

269

289

281

331

311

306

kənd yerlərində

462

482

524

494

506

490

484

520

486

516

1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı - cəmi, nəfər

19

17

19

17

17

15

31

28

24

38

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

10

9

10

9

9

9

19

16

12

28

qızlar

9

8

9

8

8

6

12

12

12

10

şəhər yerlərində

6

7

12

9

10

15

30

20

16

20

kənd yerlərində

13

10

7

8

7

 

1

8

8

18

 

 

 

2019

 

Doğulanların sayı - cəmi, nəfər

2159

 

o cümlədən:

 

 

oğlanlar

1160

 

qızlar

999

 

şəhər yerlərində

605

 

kənd yerlərində

1554

 

Ölənlərin sayı - cəmi, nəfər

824

 

o cümlədən:

 

 

kişilər

436

 

qadınlar

388

 

şəhər yerlərində

313

 

kənd yerlərində

511

 

1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı - cəmi, nəfər

37

 

o cümlədən:

 

 

oğlanlar

10

 

qızlar

27

 

şəhər yerlərində

21

 

kənd yerlərində

16

 

 

 

 

Doğumun və ölümün ümumi əmsalları

(əhalinin hər 1000 nəfərinə)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Doğulanların sayı - cəmi

15

13,1

11,9

13

14,5

17,2

17,3

18,2

15,5

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

16,4

14,1

12,5

14,1

16

18,5

18,2

19,4

16,6

qızlar

13,6

12,2

23

12

13,1

15,8

16,4

17

14,4

şəhər yerlərində

15,5

14,2

12,4

11,7

11,6

14,6

13,5

11,1

12,7

kənd yerlərində

14,7

12,5

11,7

14

16,7

19,1

20,1

22,6

16,9

Ölənlərin sayı - cəmi

5,7

5,9

5,6

5,8

6

6,1

6,2

6,6

6,4

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

6,2

6,4

6

6,1

6,5

6,1

6,6

7,7

7,2

qadınlar

5,3

5,3

5,3

5,5

5,5

5,6

5,9

5,5

5,7

şəhər yerlərində

7,1

7,2

6,5

6,1

6,7

7

6,7

6,4

7,6

kənd yerlərində

5

5,1

5,2

5,6

5,4

5,5

5,9

6,7

5,8

Hər 1000 nəfər diri doğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı

10,6

12

9,5

8,6

8,8

11,4

9,3

10,6

10,6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

8,8

16,4

11,2

10

9,8

12,1

13,1

13,1

11,7

qızlar

12,6

7

7,6

7,1

7,7

10,5

5,1

7,9

9,4

şəhər yerlərində

19,6

14,1

6,1

6,9

8,6

16,3

16,2

17,9

11,8

kənd yerlərində

5,5

10,7

11,4

9,7

7,2

8,5

8,1

7,2

10,2

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Doğulanların sayı - cəmi

18,2

22,2

21,2

19,6

19,7

21,2

19,7

19

16,7

16,2

o cümlədən:

 

 

 

 

 

Oğlanlar

19,8

23,8

24

20,9

21,4

22,7

20,4

19,9

18,3

17,6

Qızlar

16,5

20,6

18,5

18,4

18,1

19,7

19

18,1

15,2

14,9

şəhər yerlərində

14

16,6

15,2

15,6

16,2

17,6

16,2

16,0

13,8

14,1

kənd yerlərində

20,3

24,9

24,2

21,6

21,4

23

21,3

20,4

18,1

17,2

Ölənlərin sayı - cəmi

6,3

6,4

6,7

6,3

6

6

5,8

6,3

5,8

6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

6,8

6,7

7,5

6,9

6,6

6,2

6,1

7

6,3

6,4

Qadınlar

5,8

6,1

5,9

5,6

5,4

5,7

5,4

9,7

5,4

5,6

şəhər yerlərində

7,4

7,6

7,7

7,3

6,4

6,8

6,6

7,7

7,2

7

kənd yerlərində

5,7

5,8

6,2

5,8

5,8

5,5

5,4

5,7

5,2

5,5

Hər 1000 nəfər diri doğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı

10

7,3

6,6

7

6,7

6

8,5

11,4

10,8

17

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oğlanlar

10,5

7,1

6,4

6,7

6,7

6,3

9,9

13

10,8

23,1

Qızlar

9,5

7,4

6,9

7,2

6,8

5,7

7

9,7

10,7

9,7

şəhər yerlərində

11,9

10,3

14,5

16,4

14,3

17,6

31,4

36,2

28

32,3

kənd yerlərində

9,4

6,2

4,1

3,9

4

 

0,3

2,4

4.5

11,1

 

 

 

 

2019

 

Doğulanların sayı - cəmi

15,5

 

o cümlədən:

 

 

Oğlanlar

      16,6

 

Qızlar

14,4

 

şəhər yerlərində

      13,7

 

kənd yerlərində

16,3

 

Ölənlərin sayı - cəmi

5,9

 

o cümlədən:

 

 

kişilər

       6,3

 

Qadınlar

       5,6

 

şəhər yerlərində

7,1

 

kənd yerlərində

5,4

 

Hər 1000 nəfər diridoğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı

17,1

 

o cümlədən:

 

 

oğlanlar

8,6

 

qızlar

       27,0

 

şəhər yerlərində

34,7

 

kənd yerlərində

10,3

 

 

 

 

Nikah boşanmalar

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nikahların sayı - cəmi

585

478

558

746

950

1115

1226

1242

1074

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

192

174

233

265

352

443

444

480

315

kənd yerlərində

393

304

325

481

598

672

782

762

759

Boşanmaların sayı - cəmi

41

33

39

57

53

90

51

70

56

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

20

20

28

38

37

48

35

37

35

kənd yerlərində

21

13

11

19

16

42

16

33

21

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikahların sayı - cəmi

5,2

4,2

4,8

6,4

8,1

9,5

10,3

10,4

8,9

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

4,9

4,4

5,8

5,3

7

8,8

8,8

10,6

7,7

kənd yerlərində

5,3

4,1

4,3

7,3

8,9

9,9

11,4

10,3

9,5

Boşanmaların sayı - cəmi

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,8

0,4

0,6

0,5

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

0,5

0,5

0,7

0,8

0,7

1

0,7

0,8

0,9

kənd yerlərində

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,6

0,2

0,4

0,3

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nikahların sayı - cəmi

1216

1216

1405

1287

1361

1438

1061

969

969

967

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

354

347

340

346

389

409

335

325

305

305

kənd yerlərində

862

869

1065

941

972

1029

726

644

664

662

Boşanmaların sayı - cəmi

57

76

93

96

113

148

134

121

145

173

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

35

44

61

65

81

67

62

79

67

70

kənd yerlərində

22

32

32

31

32

81

72

42

78

103

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikahların sayı - cəmi

10,0

9,8

11,2

10,1

10,6

11

8

7,2

7,1

7

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

8,6

8,4

8,2

8,3

9,3

9,7

7,8

7,5

7,0

7

kənd yerlərində

10,7

10,5

12,6

11

11,2

11,6

8,1

7

7,2

7

Boşanmaların sayı - cəmi

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1

0,9

1,1

1,3

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

0,8

1,1

1,5

1,6

1,9

1,6

1,5

1,8

1,5

1,6

kənd yerlərində

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,9

0,8

0,5

0,8

1,1

 

 

 

 

 

 

2019

 

Nikahların sayı - cəmi

997

 

o cümlədən:

 

 

şəhər yerlərində

285

 

kənd yerlərində

712

 

Boşanmaların sayı - cəmi

185

 

o cümlədən:

 

 

şəhər yerlərində

77

 

kənd yerlərində

108

 

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

 

 

Nikahların sayı - cəmi

7,2

 

o cümlədən:

 

 

şəhər yerlərində

6,5

 

kənd yerlərində

7,5

 

Boşanmaların sayı - cəmi

1,3

 

o cümlədən:

 

 

şəhər yerlərində

1,7

 

kənd yerlərində

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Əhalinin yaşadığı yer və cins üzrə bölgüsü

(ilin əvvəlinə)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

113041

114144

115028

115781

116603

117592

118469

119415

120709

o cümlədən:

 

kişilər

55204

55837

56339

56798

57263

57870

58486

59019

59710

qadınlar

57837

58307

58689

58983

59340

59722

59983

60396

60999

Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

39362

39692

39903

40134

50005

50248

50339

50418

40765

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

18892

19029

19150

19297

24253

24392

24520

24550

19687

qadınlar

20470

20663

20753

20837

25752

25856

25819

25868

21078

Kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

73679

74452

75125

75647

66598

67344

68130

68997

79944

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

36312

36808

37189

37501

33010

33478

33966

34469

40023

qadınlar

37367

37644

37936

38146

33588

33866

34164

34528

39921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

2019

 

Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

121645

122925

124861

126512

128067

129808

131829

133734

135562

137093

138610

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

60208

60942

61980

62950

63789

64736

65831

66782

67673

68512

69318

qadınlar

61437

61983

62881

63562

64278

65072

65998

66952

67889

68581

69292

Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

40827

40951

41244

41436

41687

42018

42471

42927

43323

43606

43958

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

19713

19805

19964

20064

20169

20369

20604

20837

20997

21126

21301

qadınlar

21114

21146

21280

21372

21518

21649

21867

22090

22326

22480

22657

Kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

80818

81974

83617

85076

86380

87790

89358

90807

92239

93487

94652

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

40495

41137

42016

42886

43620

44367

45227

45945

46676

47386

48017

qadınlar

40323

40837

41601

42190

42760

43423

44131

44862

45563

46101

46635

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

139936

 

o cümlədən:

 

 

kişilər

70060

 

qadınlar

69876

 

Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

44275

 

o cümlədən:

 

 

kişilər

21473

 

qadınlar

22802

 

Kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər

95661

 

o cümlədən:

 

 

kişilər

48587

 

qadınlar

47074

 

Əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü(ilin sonuna)

 

Hər iki cins

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cəmi – min nəfər

114,1

115,0

115,8

116,6

117,6

118,5

119,4

120,7

121,6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-4

9,8

8,9

8,4

8,1

7,8

8,1

8,3

8,9

9,1

5-9

12,9

12,5

11,9

11,1

10,5

9,8

9,2

9

8,9

10-14

13,4

13,5

13,3

13,3

13,2

12,8

12,4

11,7

10,9

15-19

11,5

11,9

12,4

12,8

13,2

13,3

13,4

13,3

13,2

20-24

9,6

10

10,4

10,7

11,1

11,4

11,9

12,3

12,6

25-29

8,4

8,3

8,4

8,6

9

9,5

10

10,5

10,6

30-34

9,2

9

8,9

8,5

8,4

8,2

8,3

8,4

8,5

35-39

9,6

9,7

9,4

9,4

9,2

9

8,8

8,6

8,2

40-44

9,2

9,4

9,7

9,7

9,7

9,4

9,3

9,1

9,1

45-49

5,9

6,6

7,1

7,9

8,5

9

9,1

9,3

9,4

50-54

3,4

3,9

4,3

4,7

5,2

5,7

6,3

6,7

7,5

55-59

1,7

1,6

1,9

2,3

2,7

3,3

3,6

4,1

4,5

60-64

3,5

3,3

2,8

2,3

1,9

1,5

1,5

1,7

2,1

65-69

2,8

3

3,2

3,3

3,2

3,1

2,8

2,3

1,9

70-74

1,8

1,9

2

2,1

2,1

2,3

2,4

2,5

2,6

75-79

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

80-99

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

1

100 və yuxarı yaşda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Cəmi – min nəfər

122,9

124,9

126,5

128,1

129,8

131,8

133,7

135,6

137.1

138,6

 

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-4

9,5

10,5

11,3

11,9

12,6

13,2

13

12,9

12,7

12,3

 

5-9

8,8

8,8

8,8

8,9

9

9,5

10,5

11,3

11,9

12,6

 

10-14

10,3

9,7

9,2

9

8,9

8,7

8,7

8,8

8,9

9

 

15-19

13,1

12,8

12,4

11,7

10,9

10,2

9,7

9,2

9,0

8,9

 

20-24

12,9

13

13

13

13

12,9

12,6

12,3

11,6

10,9

 

25-29

10,8

11,1

11,5

11,9

12,2

12,6

12,8

12,9

13,0

13

 

30-34

8,8

9,2

9,6

10

10,3

10,7

11

11,4

11,8

12,2

 

35-39

8

8

8

8,1

8,4

8,7

9,1

9,5

9,9

10,3

 

40-44

8,9

8,9

8,6

8,5

8,2

8

7,9

7,9

8,0

8,3

 

45-49

9,4

9,2

9,2

9

8,9

8,8

8,8

8,6

8,4

8,1

 

50-54

8

8,7

8,9

9,2

9,2

9,2

9

9

8,8

8,8

 

55-59

4,9

5,4

6

6,4

7,2

7,7

8,3

8,6

8,9

9

 

60-64

2,5

3

3,4

3,8

4,2

4,6

5,1

5,6

6,1

6,7

 

65-69

1,6

1,3

1,3

1,5

1,9

2,2

2,7

3,1

3,5

3,8

 

70-74

2,6

2,5

2,3

2

1,6

1,4

1,1

1,1

1,3

1,6

 

75-79

1,6

1,6

1,8

1,9

2

2

1,9

1,8

1,6

1,2

 

80-99

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,9

 

100 və yuxarı yaşda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

Cəmi – min nəfər

139,9

 

o cümlədən:

 

 

0-4

11,7

 

5-9

13,1

 

10-14

9,5

 

15-19

8,7

 

20-24

10,2

 

25-29

12,9

 

30-34

12,6

 

35-39

10,7

 

40-44

8,6

 

45-49

7,9

 

50-54

8,7

 

55-59

9,0

 

60-64

7,3

 

65-69

4,1

 

70-74

1,9

 

75-79

1,1

 

80-99

1,9

 

100 və yuxarı yaşda

 

 

 

 

 

Doğulanlar və ölənlər

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Doğulanların sayı - cəmi, nəfər

1700

1504

1373

1511

1695

2025

2051

2180

1870

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

908

791

758

802

916

1080

1067

1146

990

qızlar

792

713

615

709

779

945

984

1034

880

şəhər yerlərində

611

510

494

582

580

735

679

503

516

kənd yerlərində

1089

994

879

929

1115

1290

1372

1677

1354

Ölənlərin sayı - cəmi, nəfər

652

670

650

674

697

724

738

787

776

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

343

359

353

346

371

378

384

452

429

qadınlar

309

311

297

328

326

346

354

335

347

şəhər yerlərində

281

307

259

304

337

349

337

289

308

kənd yerlərində

371

363

391

370

360

375

401

498

468

1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı - cəmi, nəfər

18

18

13

13

13

23

19

21

22

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

8

13

8

8

8

13

10

12

13

qızlar

10

5

5

5

5

10

9

9

9

şəhər yerlərində

12

8

3

4

5

12

11

9

7

kəndy erlərində

6

10

10

9

8

11

8

12

15

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2018

 

Doğulanların sayı - cəmi, nəfər

2217

2748

2666

2501

2544

2776

2613

2554

2282

2240

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

1197

1463

1499

1323

1374

1482

1352

1336

1247

1213

qızlar

1020

1285

1167

1178

1170

1294

1261

1218

1035

1027

şəhər yerlərində

579

683

628

649

679

743

692

688

599

619

kənd yerlərində

1638

2065

2038

1852

1865

2033

1921

1866

1683

1621

Ölənlərin sayı - cəmi, nəfər

767

794

841

798

775

779

765

851

797

822

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

412

412

467

439

425

405

406

470

427

439

qadınlar

355

382

374

359

350

374

359

381

370

383

şəhər yerlərində

305

312

317

304

269

289

281

331

311

306

kənd yerlərində

462

482

524

494

506

490

484

520

486

516

1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı - cəmi, nəfər

19

17

19

17

17

15

31

28

24

38

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

10

9

10

9

9

9

19

16

12

28

qızlar

9

8

9

8

8

6

12

12

12

10

şəhər yerlərində

6

7

12

9

10

15

30

20

16

20

kənd yerlərində

13

10

7

8

7

 

1

8

8

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

Doğulanların sayı - cəmi, nəfər

2159

 

o cümlədən:

 

 

oğlanlar

1160

 

qızlar

999

 

şəhər yerlərində

605

 

kənd yerlərində

1554

 

Ölənlərin sayı - cəmi, nəfər

824

 

o cümlədən:

 

 

kişilər

436

 

qadınlar

388

 

şəhər yerlərində

313

 

kənd yerlərində

511

 

1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı - cəmi, nəfər

37

 

o cümlədən:

 

 

oğlanlar

10

 

qızlar

27

 

şəhər yerlərində

21

 

kənd yerlərində

16

 

 

 

Doğumun və ölümün ümumi əmsalları

(əhalinin hər 1000 nəfərinə)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Doğulanların sayı - cəmi

15

13,1

11,9

13

14,5

17,2

17,3

18,2

15,5

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

16,4

14,1

12,5

14,1

16

18,5

18,2

19,4

16,6

qızlar

13,6

12,2

23

12

13,1

15,8

16,4

17

14,4

şəhər yerlərində

15,5

14,2

12,4

11,7

11,6

14,6

13,5

11,1

12,7

kənd yerlərində

14,7

12,5

11,7

14

16,7

19,1

20,1

22,6

16,9

Ölənlərin sayı - cəmi

5,7

5,9

5,6

5,8

6

6,1

6,2

6,6

6,4

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

6,2

6,4

6

6,1

6,5

6,1

6,6

7,7

7,2

qadınlar

5,3

5,3

5,3

5,5

5,5

5,6

5,9

5,5

5,7

şəhər yerlərində

7,1

7,2

6,5

6,1

6,7

7

6,7

6,4

7,6

kənd yerlərində

5

5,1

5,2

5,6

5,4

5,5

5,9

6,7

5,8

Hər 1000 nəfər diri doğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı

10,6

12

9,5

8,6

8,8

11,4

9,3

10,6

10,6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

8,8

16,4

11,2

10

9,8

12,1

13,1

13,1

11,7

qızlar

12,6

7

7,6

7,1

7,7

10,5

5,1

7,9

9,4

şəhər yerlərində

19,6

14,1

6,1

6,9

8,6

16,3

16,2

17,9

11,8

kənd yerlərində

5,5

10,7

11,4

9,7

7,2

8,5

8,1

7,2

10,2

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Doğulanların sayı - cəmi

18,2

22,2

21,2

19,6

19,7

21,2

19,7

19

16,7

16,2

o cümlədən:

 

 

 

 

 

oğlanlar

19,8

23,8

24

20,9

21,4

22,7

20,4

19,9

18,3

17,6

qızlar

16,5

20,6

18,5

18,4

18,1

19,7

19

18,1

15,2

14,9

şəhər yerlərində

14

16,6

15,2

15,6

16,2

17,6

16,2

20,4

13,8

14,1

kənd yerlərində

20,3

24,9

24,2

21,6

21,4

23

21,3

16

18,1

17,7

Ölənlərin sayı - cəmi

6,3

6,4

6,7

6,3

6

6

5,8

6,3

5,8

6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kişilər

6,8

6,7

7,5

6,9

6,6

6,2

6,1

7

6,3

6,4

qadınlar

5,8

6,1

5,9

5,6

5,4

5,7

5,4

9,7

5,4

5,6

şəhər yerlərində

7,4

7,6

7,7

7,3

6,4

6,8

6,6

7,7

7,2

7

kənd yerlərində

5,7

5,8

6,2

5,8

5,8

5,5

5,4

5,7

5,2

4,2

Hər 1000 nəfər diri doğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı

10

7,3

6,6

7

6,7

6

8,5

11,4

10,8

17

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oğlanlar

10,5

7,1

6,4

6,7

6,7

6,3

9,9

13

10,8

23,1

qızlar

9,5

7,4

6,9

7,2

6,8

5,7

7

9,7

10,7

9,7

şəhər yerlərində

11,9

10,3

14,5

16,4

14,3

17,6

31,4

36,2

28

32,3

kənd yerlərində

9,4

6,2

4,1

3,9

4

 

0,3

2,4

4.5

11,1

 

 

 

 

 

2019

 

 

Doğulanların sayı - cəmi

15,5

 

 

o cümlədən:

 

 

 

Oğlanlar

16,6

 

 

Qızlar

14,4

 

 

şəhər yerlərində

13,7

 

 

kənd yerlərində

16,3

 

 

Ölənlərin sayı - cəmi

5,9

 

 

o cümlədən:

 

 

 

kişilər

6,3

 

 

qadınlar

5,6

 

 

şəhər yerlərində

7,1

 

 

kənd yerlərində

5,4

 

 

Hər 1000 nəfər diri doğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı

17,1

 

 

o cümlədən:

 

 

 

oğlanlar

8,6

 

 

qızlar

27,0

 

 

şəhər yerlərində

34,7

 

 

kənd yerlərində

10,3

 

 

 

Nikah boşanmalar

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nikahların sayı - cəmi

583

481

558

746

957

1115

1226

1242

1074

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

211

152

233

265

359

443

444

480

315

kənd yerlərində

372

329

325

481

598

672

782

762

759

Boşanmaların sayı - cəmi

42

39

39

57

55

90

51

70

56

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

30

27

28

38

39

48

35

37

35

kənd yerlərində

12

12

11

19

16

42

16

33

21

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikahların sayı - cəmi

5,1

4,2

4,8

6,4

8,1

9,5

10,3

10,4

8,9

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

5,3

3,8

5,8

5,3

7

8,8

8,8

10,6

7,7

kənd yerlərində

5

4,4

4,3

7,3

8,9

9,9

11,4

10,3

9,5

Boşanmaların sayı - cəmi

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,8

0,4

0,6

0,5

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

1

0,7

0,8

0,9

kənd yerlərində

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,6

0,2

0,4

0,3

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2018

Nikahların sayı - cəmi

1216

1216

1405

1287

1361

1438

1061

969

969

967

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

354

347

340

346

389

409

335

325

305

305

kənd yerlərində

862

869

1065

941

972

1029

726

644

664

662

Boşanmaların sayı - cəmi

57

76

93

96

113

148

134

121

145

173

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

35

44

61

65

81

67

62

79

67

70

kənd yerlərində

22

32

32

31

32

81

72

42

78

103

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikahların sayı - cəmi

10

9,8

11,2

10,1

10,6

11

8

7,2

7,1

7

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

8,6

8,4

8,2

8,3

9,3

9,7

7,8

7,5

7,0

7

kənd yerlərində

10,7

10,5

12,6

11

11,2

11,6

8,1

7

7,2

7

Boşanmaların sayı - cəmi

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1

0,9

1,1

1,3

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şəhər yerlərində

0,8

1,1

1,5

1,6

1,9

1,6

1,5

1,8

1,5

1,6

kənd yerlərində

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,9

0,8

0,5

0,8

1,1

 

 

 

 

 

2019

Nikahların sayı - cəmi

997

o cümlədən:

 

şəhər yerlərində

285

kənd yerlərində

712

Boşanmaların sayı - cəmi

185

o cümlədən:

 

şəhər yerlərində

77

kənd yerlərində

108

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

 

Nikahların sayı - cəmi

7,2

o cümlədən:

 

şəhər yerlərində

6,5

kənd yerlərində

7,5

Boşanmaların sayı - cəmi

1,3

o cümlədən:

 

şəhər yerlərində

1,7

kənd yerlərində

1,1

 

Keçidlər